Sběrný dvůr rss

Provozní doba:

  • úterý - 13,00 - 17,00 hod.
  • sobota - 8,00 - 12,00 hod.

Sběrný dvůr je místo pro zpětný odběr do kolektivního systému EKOLAMP s.r.o. - světelné zdroje, ASEKOL s.r.o. - zařízení informačních a telekomunikačních technologií, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas a sporty ELEKTROWIN a.s. - velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje.

Služby sběrného dvoru jsou bezplatné pro občany naší obce, kteří zde mají možnost ukládat velkoobjemový odpad z domácností. Občan, který má zájem o bezplatné uložení nadměrného odpadu z domácností, se musí prokázat lístkem, který si vyzvedne na OÚ. Odpad z domácností: staré koberce, lina, starý nábytek, matrace, umyvadla, záchodové mísy. Bezplatnost těchto služeb je podmíněna sjednaným svozem komunálního odpadu.

Na Sběrném dvoře není možnost uložit - oblečení, peřiny, textil, deky, obuv a hračky.

Na sběrném dvoře můžete odložit drobnou suť za poplatek 0,70 Kč za 1 kg.

Sběr použitého rostlinného oleje z domácností. Využijte nové možnosti třídění odpadu. Od 14.8.2012 je na sběrném dvoře v Hořiněvsi umístěn sud na sběr použitého kuchyňského oleje. Vybíraný olej by neměl být znečištěn vodou a zbytky potravin. Olej od Vás odebereme zdarma. Takto shromážděný rostlinný olej je dále zpracováván na standardní produkt, využitelný v energetice, stavebnictví apod. Pokud rostlinný olej z domácností končí v kanalizaci, dochází ke ztrátě suroviny a škodám na tomto zařízení.

Pokud budete mít zájem o uložení velkoobjemového odpadu z domácností, dostavte se nejdříve na obecní úřad, kde Vám bude předána poukázka na bezplatné uložení. Tuto poukázku předáte obsluze dvora.

Sběrný dvůr rovněž nabízí možnost výkupu železného šrotu a papíru.

Sběrný dvůr naleznete naproti bývalému nádraží v Hořiněvsi.

Přidat příspěvek >

Nebyly přidány žádné příspěvky.