Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu Vrchovnice

Dne 1. října 2022 bude proveden svoz nebezpečných odpadů pro obyvatele obce Vrchovnice.

Svozová vozidla budou přistavena:

Obecní úřad Vrchovnice - 09:45-10:05
Vrchovnice nádraží (Sběrný dvůr Hoříněves) - 10:10-10:30

 

Vybírané nebezpečné odpady:

 • oleje a nebo tuky
 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 • detergenty, odmašťovací prostředky
 • staré léky
 • pesticidy
 • akumulátory (i plné)

 

Další odpady, které od Vás odebereme:

 •  pneumatiky (osobní)
 •  monočlánky
 •  zářivky, výbojky
 •  ledničky, mrazničky
 •  televizory
 •  elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEJSOU ODEBÍRÁNY!

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE PŘÍJEZDU SVOZOVÝCH VOZIDEL! ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.