Kategorie: Informace

Energie pod kontrolou 3

Závada na elektroměru a jak ji řešit

Muprhyho zákony jsou neúprosné a jakékoliv zařízení se tedy může pokazit. To platí i pro elektroměry, měřící množství spotřebované elektrické energie.
Ve vlastním zájmu každého odběratele je pravidlená kontrola měřícího zařízení a případné zaznamenávání spotřeby pro včasné odhalení možné závady. Pokud k závadě dojdě a distributorovi je známa, postupuje při řešení závad dle platné legislativy a norem.

Pro zjednodušení lze říci, že jsou dva základní typy elektroměrů - mechanický a digitální.

Mechanický eletroměr (indukční) signalizuje odebíranou energii otáčením hliníkového koutočku. Odebraná energie je zaznamenávána prostřednictvím počitadla v jednotkách kWh. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa. Tyto elektroměry mohou zaznamenávat stav v jednom nebo dvou tarifech Stavy jsou hlášeny bez desetinných míst.

Elektroměr je v poruše, pokud odebíráte elektrickou energii a rotor elektroměru se neotáčí, nebo číselník nezaznamenává jeho otáčení, nebo elektroměr registruje odebíranou elektrickou energii trvale do jednoho číselníku (v přpadě 2T elektroměru).

 

Digitální elektroměr signalizuje odebíranou energii blikáním LED diody. Odebraná energie je zaznamenávána do vnitřní nezávislé paměti a je zobrazena na displeji  Zobrazení stavu v jednotlivých registrech je cyklicky zobrazováno na 7mi místném displeji. Drobné rozdíly zobrazení mezi jednotlivými typy se mohou lišit. Digitální elektroměry jsou schopné zaznamenávat jak spotřebovanou energii, tak i dodanou energii do sítě podle jeho typu. Stavy jsou hlášeny tak jak jsou zobrazeny na displeji, digitální elektroměr nemá desetinná místa. 

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami.
Pokud zjistíte chybu elektroměru neprodleně tuto skutečnost oznamte distributorovi (v našem případě ČEZ Distribuce a.s.)

 

Pro nahlášení můžete využít distribuční potrál  nebo mobilní aplikaci Proud  případně anonymní aplikaci.

Více informací o konkrétních typech můžete získat např. na stránkách distributora

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.