Zdroj: https://vrchovnice.cz/index.php?a=gdpr/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju  •  Vydáno: 22.5.2018 21:02  •  Autor: Iva Černá

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Vrchovnice

Sídlo: Vrchovnice 18

Datová schránka:  vwjb8mf

Kontakt: 774261846

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Zdeněk Kašpar, kontakt: info@opz1866.cz

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování.