Zdroj: https://vrchovnice.cz/index.php?a=novinky/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024  •  Vydáno: 1.3.2024 8:51  •  Autor: Starosta obce

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky na 7. a 8. června 2024. Ode dne vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz musí mít vystaven občan ČR, který chce ve volbách dát svůj hlas některému z kandidátů a ví, že v den konání voleb nemůže volit v místě svého trvalého bydliště. Žádost je možné podat osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách (úterý 19:00 až 20:00 hod.), nebo elektronicky a to buď do datové schránky obce vwjb8mf nebo na email podatelna@vrchovnice.cz