Zdroj: https://vrchovnice.cz/index.php?a=poplatky/cena-poplatku-za-kanalizaci-rok-2022  •  Vydáno: 28.12.2021 14:11  •  Autor: Iva Černá

Cena poplatku za kanalizaci rok 2022

Stočné pro rok 2022

Cena stočného pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Vrchovnice schválilo dne 14.12.2021 pod usnesením č. 6 cenu stočného na základě směrných čísel roční spotřeby vody, která ze zákona činí 36 m3 na jednoho občana ve výši 38,89,- Kč/ m3 za osobu trvale žijící v obci.

Poplatek je splatný do 31.1.2022.

 

Mgr.Václav Zubr,starosta obce v.r.