Kategorie: Žádosti a formuláře

Formulář přihláška ke svozu odpadu

Svoz odpadu přihláška/odhláška

Přihlášení / změna / odhlášení k místnímu poplatku

za objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce Obec  Vrchovnice

 

Plátce:

Jméno příjmení/ název společnosti ………………………………………………………………………………..………………….

Datum narození/ IČO : ……………………………………………….

Adresa:   ……………………………………………………………………..………………………………………..………………….

Telefon: ...………………………………………………………       

E-mail:  ………………………………………………………..

 

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad

 

Adresa stanoviště odpadových nádob / adresa nemovitosti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Soustřeďovací prostředek (odpadová nádoba) :

Popelnice 120 l                                   ……… ks kombinovaný svoz  1x za čtrnáct dní + 1x za 4 týdny (21 svozů)

                                                             ……… ks čtrnáctidenní svoz 1x za 4 týdny (13 svozů)

                                                             ……… ks měsíční svoz  1x za 4 týdny (26 svozů)

 

Popelnice 240 l                                   ……… ks kombinovaný svoz 1x za čtrnáct dní + 1x za 4 týdny (21 svozů)

                                                             ……… ks čtrnáctidenní svoz 1x za 4 týdny (13 svozů)

                                                             ……… ks měsíční svoz  1x za 4 týdny (26 svozů)

 

 

V .………….………….………… dne.……………………     Podpis plátce:……..…………..………………..

 

print Formát pro tisk