Kanalizace

Kanalizační řád

Smlouva na kanalizaci

Ceník stočného pro rok 2018

Ceník stočného pro rok 2019

Cena stočného pro rok 2019 Zastupitelstvo obce Vrchovnice schválilo dne 18.12.2018 pod usnesením č. 6 cenu stočného na základě směrných čísel roční spotřeby vody, která ze zákona činí 36 m3 na jednoho občana ve výši 30,55,- Kč/ m3 za osobu trvale žijící v obci. Poplatek je splatný do 31.1.2019. Mgr.Václav Zubr, místostarosta obce v.r.