Kategorie: GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Vrchovnice

Sídlo: Vrchovnice 18

Datová schránka:  vwjb8mf

Kontakt: 774261846

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Zdeněk Kašpar, kontakt: info@opz1866.cz

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, hoowei odpovědět
For instance, a woman in India will pray to god in the hair extensions uk that a loved one is sick or in the hopes of a pregnancy. If the loved one escapes their sickness or if the woman becomes pregnant, they will presume that god has answered their lace wigs for sale. The woman will then go to the temple to donate their hair as a thank you to god. The act of shaving the head symbolizes the virgin hair extensions of a person's vanity, this is considered a very common ritual in the Indian culture. The human hair extensions which is untreated, unprocessed, and completely natural. After the temple ceremony, the hair is washed to make it as hygienic as possible. This is considered virgin hair. Remy Hair is not always cheap hair extensions sale once virgin hair has been colored or chemically processed in any way short of removing the cuticles is referred to as Remy.