Dokumenty

Zde naleznete vyhlášky a dokumenty vydané Obecním úřadem Vrchovnice.

Zápisy z jednání zastupitelstva obce naleznete na úřední desce, popř. v archivu úřední desky.


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Článků: 1

Poplatky

Článků: 2

Informace

Informace pro občany obce

Článků: 1

Vyhláška - Kanalizační řád

Kanalizační řád kanalizace v obci Vrchovnice

Vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.

Vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška obce Vrchovnice č.2/2011, o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrchovnice

Vyhláška č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2011, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Veřejná vyhláška

Vymezení zastavěného území Vrchovnice